به من کمک کنید این فیلم را شناسایی کنم

صحنه آغازین یک پسر جوان آسیایی-آمریکایی را نشان می دهد که با پدرش از طریق یک رادیوی بزرگ ژامبون در اتاق خواب خود در حال برقراری ارتباط است. پدرش در طول دهه 1970 از مکان های مختلف با او تماس می گرفت. پس از یک دوره سکوت طولانی ، در رادیو صدای خش خش وجود دارد. این همان چیزی است که من دیدم مشکلی رخ داد و فیلم تغییر کرد و من نمی توانم آن را در هیچ جایی از راهنمای تلویزیون پیدا کنم. من توجه زیادی نمی کردم ، بنابراین دنباله عنوان را از دست دادم و اکنون نمی دانم فیلم چیست. منو عصبانی میکنه.

مطلب پیشنهادی  POMS: اگر آن را تماشا نکنید ، مادربزرگ خود را دوست ندارید (فقط نیمی از شوخی)

پاسخی بگذارید