به من کمک کنید آن فیلم دیستوپی را پیدا کنم؟

سلام بچه ها! در دوران ابتدایی ، به یاد می آورم که یک کارتون خاص را روی یکی از کاستهای دزد دریایی خانه ام دیده ام. این کاریکاتوری در مورد کلانشهر dystopian (؟) ، با قطارهای گلوله ای و معماری آینده نگرانه بود. من به یاد می آورم که بچه هایی (؟) توسط شخصی از طریق فاضلاب های پیچیده اما یکنواخت (کرم رنگ؟) تعقیب می شدند (؟).

مطلب پیشنهادی  من لوک بارنت هستم ، نویسنده و همبازی کمدی آینده "Faith based" ، AMA!

به عشق من ، نمی توانم طرح یا نام را به یاد بیاورم. این قطعاً یک کارتون بود و قطعاً قبل از سال 2010 منتشر شد. اگر کسی نام شما را به یاد بیاورد ، لطفاً به من کمک کنید؟ متشکرم!

پاسخی بگذارید