به من چند فیلم عاشقانه سفر خوب به من توصیه کنید

سلام بر هر کسی که این را بخواند

من به توصیه های خوبی نیاز دارم

برای فیلم های این ژانر

فیلم هایی که شخصیت اصلی در زمان به عقب یا جلو می رود

و شاید شخصی خاص خود را پیدا کند

 من برخی از لیست ها را در IMDB دیده ام اما اکثر فیلم ها نمره کم دارند

من دو فیلم دیده ام که می توانند آن را به لیست تبدیل کنند

مطلب پیشنهادی  آیا می دانید فیلمی درباره دو پیرزن درباره چگونگی فرار از اردوگاه صحبت می کنند؟

یکی دوباره به آینده تمام سه گانه است

خوب بود که همه را دوست داشتم

یکی دیگر است

نیمه شب در پاریس خوب بود اما به سمت عقب کشید ، زیرا دقیقاً مانند یک بید به شهر بود

هر کسی فیلم های خوبی را در این ژانر به من توصیه می کند

همانطور که در زمان قفل شدن ، من برخی از زمان به تماشای برخی از فیلم های خوب در حال حاضر

پاسخی بگذارید