به لیست گفتگوی نمادین و عقب بین بازیگران اضافه کنید.

من و برادر (ما farts پیر هستیم) فقط چند مرد خوب را تماشا کردیم و با لحظه های گفتگوی ستاره ای بین بازیگران ، موضوع فیلم ها را گرفتیم.

در لحظه ای کوتاه که صحبت کردیم در مورد موارد زیر توافق کردیم:

[A Few Good Men](https://www.imdb.com/title/tt0104257/) – جایی که تام جک را ترک می کند

مطلب پیشنهادی  اولین پوستر اکشن-کمدی 'محافظ همسر هیتمن' - بازیگران رایان رینولدز ، ساموئل ل جکسون ، سلما هایک ، مورگان فریمن ، آنتونیو باندرااس و ریچارد ا. گرانت

[An Officer and a Gentleman](https://www.imdb.com/title/tt0084434/) – Sgt. فوللی زک مایو را ترک می کند

[Full Metal Jacket](https://www.imdb.com/title/tt0093058/) – گنی. Sgt هارتمن در مقابل Pvt. جوکر و گومر پیل

[Up in Smoke](https://www.imdb.com/title/tt0078446/) – صحنه ماشین که در آن چچ چنگ را جمع می کند.

پاسخی بگذارید