به دنبال عنوان خاصی از فیلم هستید.

هنگامی که من کودک بودم ، به یاد می آورم که یک فیلم ترسناک یا ترسناک تماشا می کردم (فکر می کنم) و تنها چیزی که به یاد می آورم صحنه ای است که همه خانمهای سیاه پوست بزرگتر روی ایوان خود نشسته اند و نمی توانند گیتار یا بانجو خود را متوقف کنند و سپس همه ناگهان به پایین نگاه می کند و انگشتان و دستانش را در حال خونریزی می بیند. این تمام چیزی است که من به خاطر می آورم. شاید کسی صحنه ای که من در مورد آن صحبت می کنم را بداند؟ خیلی وقت پیش بوده و به هر دلیلی منو گنگ کرده که دیگه چیز دیگه ای یادم نمیاد.

مطلب پیشنهادی  جان لگویزامو در میراث "To Wong Foo" 25 سال پس از اولین فیلم فرقه

پاسخی بگذارید