به دلیل افزایش پرونده های COVID-19 ، تئاترهای سن دیگو ، ساکرامنتو تعطیل شدند

به دلیل افزایش پرونده های COVID-19 ، تئاترهای سن دیگو ، ساکرامنتو تعطیل شدند

مطلب پیشنهادی  سرانجام شجاعت تماشای ضد مسیح را برانگیخت - Here's My Take

پاسخی بگذارید