به دلیل افزایش پرونده های COVID-19 ، تئاترهای سن دیگو ، ساکرامنتو تعطیل شدند

به دلیل افزایش پرونده های COVID-19 ، تئاترهای سن دیگو ، ساکرامنتو تعطیل شدند

مطلب پیشنهادی  جایی که فیلم های دیگر غیبلی به دنبال ایجاد گفتگو پیرامون موضوعاتی هستند مانند جنگ ، مرگ و الهی ، وحشتناک است ، Whisper of Heart خلاقیتی را که خود غیبلی را به حرکت در می آورد ، جدا می کند و شکل خام این در سازندگان جوان آرزو می کند.

پاسخی بگذارید