بهترین فیلم های تارکوفسکی

او بعدی در لیست مدیران من است که می خواهد آن را بررسی کند. این نماد فقط 7 فیلم ساخته است. چگونه آنها را رتبه بندی می کنید یا شروع فیلمبرداری از کجا را توصیه می کنید؟ در مورد فیلمبرداری او چه اتفاقی می افتد که او کارگردانی بزرگ و شایسته میراثش است؟

مطلب پیشنهادی  پل شرودر در مورد یاسوجویرو اوزو

برای مرجع ، 7 فیلم وی عبارتند از:

* دوران کودکی ایوان
* آندری روبلف
* آینه
* استاکر
* سولاریس
* نوستالغیا
* ایثار

پاسخی بگذارید