بهترین فیلم سام رائمی؟

گزینه های شما:

* این قتل است! (1977)
* The Evil Dead (1981)
* Crimewave (1985)
* Evil Dead II (1987)
* Darkman (1990)
* Army of Darkness (1992)
* سریع و مرده (1995)
* A Simple Plan (1998)
* برای عشق بازی (1999)
* The Gift (2000)
* مرد عنکبوتی (2002)
* Spider-Man 2 (2004)
* Spider-Man 3 (2007)
* Drag Me to Hell (2009)
* Oz the Great and Powerful (2013)

مطلب پیشنهادی  HBO Max برای معرفی مجدد "رفته با باد" با یک معرفی جدید ویژه توسط دانشمند بلک ژاکلین استوارت - او "مقدمه ای را ارائه می دهد که فیلم را در متن های مختلف تاریخی خود قرار دهد".

پاسخی بگذارید