بهترین فیلم در مورد ازدواج که دیده اید چیست؟

من کاملاً “داستان ازدواج” را دوست داشتم ، زیرا فهمیدم که این یک تصویر نسبتاً محکم از تأثیر منفی بر ازدواج است.

من همچنین طرفدار “یک زن بی سرپرست” هستم که فکر می کردم داستانی باورنکردنی از کشف و دنبال کردن میل است.

من به دنبال فیلم های دیگری هستم که ازدواج را به تصویر می کشند ، ترجیحا مشکلاتی که در هر مرحله از روابط با آنها روبرو می شویم.

مطلب پیشنهادی  پیکسار با The Incredibles داستانی را بیان کرد که به همان اندازه بچه ها با والدین طنین انداز شد

من ژانر آگنوستیک هستم ، اما می دانم که بیشترین انتخاب فیلم من درام و کمدی بوده است گرچه من برای وحشت باز هستم.

همچنین ، من دوست دارم تصویرهای غیر سنتی از ازدواج ها را نیز ببینم.

آیا فیلم هایی که دارای یک ازدواج هستند به هر شکل و شکل و شکل که واقعاً برای شما چسبیده است؟

پاسخی بگذارید