بهترین فیلم ایوان ریتمن به کارگردانی؟

گزینه های شما:
– Foxy Lady (1971)
– دختران آدمخوار (1973)
– کوفته گوشت (1979)
– راه راه (1981)
– Ghostbusters (1984)
– Legal Eagles (1986)
– Twins (1988)
– Ghostbusters II (1989)
– پلیس کودکستان (1990)
– دیو (1993)
– Junior (1994)
– روز پدر (1997)
– شش روز ، هفت شب (1998)
– تکامل (2001)
– دوست دختر فوق العاده سابق من (2006)
– No Strings Attached (2011)
– پیش نویس روز (2014)

مطلب پیشنهادی  "من او را شکست دادم.": داستان "هایائو میازاکی" که با هاروی وینشتین بر سر زمان "شاهزاده مونونوک" می جنگد ، شامل یک تهدید ناخوشایند و یک شمشیر سامورایی است.

پاسخی بگذارید