بهترین فیلم آدام سندلر؟

فیلم مورد علاقه من آدام سندلر باید همان فیلمی باشد که او در آن مرد خنده دار باشد که از حرف زدن نمی ترسد و دختر را به خود جلب می کند. این احتمالاً یک ثانیه نزدیک به جایی است که او پسر خنده دار احمق باشد و دختر باشد. اگرچه من کسی را در نظر می گیرم که او واقعاً پسر خوبی باشد که با او منصفانه رفتار نشود و دختر را بدست آورد. راستش ، شما بچه ها چه نظری دارید؟ احساسی دارم که اکثر شما دقیقاً نظرات مشابه من را دارند.

مطلب پیشنهادی  "دانشکده" نسلی از نوجوانان خودشان را به دست آورد "بدشانس بدن"

پاسخی بگذارید