بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (07/19 / 20-07 / 26/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از ارسال می کنید [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید در موردش صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه از نکات SPOILER استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  فیلم 'Dune' دنیس ویلنوو تا اکتبر 2021 به تأخیر افتاد

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web***]|
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“First Cow”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyn5pyn/) | سنگبوی |[“Starship Troopers”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyo0uuh/) |[[mark del figgalo]](https://letterboxd.com/tumjdrum/) |
|[“Blindspotting”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyluwty/) | mesh509 |[“Tombstone”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fymtzk2/) | Titshark |
|[“Silence”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fylyy4y/) | JoWiWa |[“Aliens”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyl590p/) | دزدگیر |
|[“Ida”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fykldee/) |[[theOgMonster]](https://letterboxd.com/iyare/) |[“Possession”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fykfom7/) |[[Thesmark]](https://letterboxd.com/thesmark/) |
|[“Wendy and Lucy”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fylxpbt/) |[[remy_detached]](https://letterboxd.com/remy_detached/) |[“The Castle of Cagliostro”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyl0nmf/) | Mihairokov |
|[“The Assassination of Jesse James”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fym7yev/) | AgentofChaos58 |[“The Way of the Dragon”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fylxec0/) |[[ManaPop.com*]](http://manapop.com/) |
|[“Hot Rod”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fykivz9/) |[[keeponrunning11]](https://letterboxd.com/alejandrou97/) |[“2001: A Space Odyssey”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fykayih/) | Exifilius |
|[“Last Days”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyl3nq8/) | juryhat0909 |[“Vertigo”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fykegap/) |[[Naweezy18]](https://letterboxd.com/naweezy18/) |
|[“Dirty Pretty Things”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fykqixs/) |[[PianolasonMars]](https://letterboxd.com/pianolasonmars/) |[“The Tall T”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fyladw0/) | OverThereByTheDoor |
|[“Adaptation”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fylxzyu/) | Wannabe _Critic _Guy |[“My Darling Clementine”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hu1c4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fym93pm/) | bigwrestlingfan _0666 |

پاسخی بگذارید