بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (07/05 / 20-07 / 12/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از ارسال می کنید [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید در موردش صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه از TAGS SPOILER استفاده کنید: [[Instructions]](https://imgur.com/a/4kUk33C)**

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  7500 - تریلر رسمی | نخست فیلم

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd]** |
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“The Outpost”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx0c5e8/) | Predanther12 |[“After Life”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx1ap3m/) |[[FilmPositivity]](https://letterboxd.com/filmposibility/) |
|[“Transit”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx736ft/) | sheesheenana |[“The Truman Show”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx09tjb/) | adalby12 |
|[“Apostle”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx2z672/) | manwearingtweed |[“Batman: Mask of the Phantasm”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx0pgpo/) | lifeisawork _3300 |
|[“The Rider”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx01xe3/) |[[FilmJunkee_0]](https://letterboxd.com/filmjunkee_0/) |[“Howard’s End”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx03vjm/) | Akram323 |
|[“The Nice Guys”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx0hq6c/) |[[JonMuller]](https://letterboxd.com/jonmuller/) |[“Stand By Me”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx6zhm2/) | shetty077 |
|[“Zootopia”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fxe5lla/) | favorscore |[“Stop Making Sense”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx3kaht/) |[[Frude]](https://letterboxd.com/senorbae/) |
|[“Margin Call”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx28818/) | Dumptruckbaby |[“All That Jazz”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fxd84qk/) | ddonreddit |
|[“The Forbidden Kingdom”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx5mfiw/) | Dmav210 |[“Woodstock”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx3rsg1/) | onestitchatatime |
|[“Walk Hard”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx1l4xc/) |[[FTWynn]](https://letterboxd.com/ftwynn/) |[“Django”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fxdy3r9/) |[[zizivek]](https://letterboxd.com/wajda_long_face/) |
|[“Amelie”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx1lr4s/) |[[Mejia]](https://letterboxd.com/mejia/) |[“M”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/hlni4o/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fx21s02/) | rutfilthygers |

پاسخی بگذارید