بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (05/24 / 20-05 / 31/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از بهترین ها ارسال می کنید [film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید در موردش صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه استفاده کنید ** [**spoiler tags**](https://www.google.com/amp/s/amp.reddit.com/r/puzzles/comments/8vs7c3/please_use_reddits_official_spoiler_tag_format/)**.**

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  بهترین انیمه دهه 1980

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd]** | ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web*]** |
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“The Half of It”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fs2a2re/) |[[sebzgd]](https://letterboxd.com/sebzgd/) |[“Heat”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fro9s2j/) |[[KobeKobeZ]](https://letterboxd.com/kobekobez/) |
|[“Burning”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fro7zl1/) |[[Trent Brooks]](https://letterboxd.com/trentbrooks96/) |[“Twin Peaks: Fire Walk With Me”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fro77st/) | BryanDowling93 |
|[“Three Identical Strangers”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/froncdf/) | laurenmoe |[“Heathers”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frs7urd/) | قبلی-حالا-بعدی |
|[“Under the Skin”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frqaj0i/) | moby323 |[“Witches of Eastwick”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fro5b70/) |[[The_Cinebuff*]](https://www.instagram.com/the_cinebuff/؟igshid=14xevj1h1lt2k) |
|[“Heaven Knows What”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frpqbco/) | تمساح _Fuck _Party |[“Platoon”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fry3t99/) |[[samtsinger]](https://letterboxd.com/samtsinger/) |
|[“Just Go With It”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fromkda/) | markstormweather |[“Elephant Man”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fs1y624/) | نوح _Constrictor |
|[“The Wrestler”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frt9582/) |[[vladsandu96]](https://letterboxd.com/vladsandu96/) |[“A Better Tomorrow”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frrq3zl/) | Mihairokov |
|[“The Cooler”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/froewip/) |[[purplekiren]](https://letterboxd.com/plutocrat/) |[“A Clockwork Orange”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frwxdfk/) | ZeVenomousViper |
|[“Out of Sight”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frs3hkl/) | SkyDogsGhost |[“Imitation of Life”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/frty5yu/) | bobbythecorky |
|[“Saving Private Ryan”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fro3ef8/) |[[Max_Delgado]](https://letterboxd.com/max_delgado/) |[“Captain Blood”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gpqk0d/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fro149y/) |[[ManaPop.com*]](http://manapop.com/) |

پاسخی بگذارید