بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (05/10 / 20-05 / 17/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از بهترین ها ارسال می کنید [film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید در موردش صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه استفاده کنید ** [**spoiler tags**](https://www.google.com/amp/s/amp.reddit.com/r/puzzles/comments/8vs7c3/please_use_reddits_official_spoiler_tag_format/)**.**

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که قهرمان برنده نمی شود / در پایان به صدر می رسد چیست؟

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd]** | ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd]** |
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“Bad Education”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fqbezs3/) | WheatChair |[“Laurence Anyways”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq8jhls/) | علامت گذاری |
|[“I Lost My Body”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq8zbv3/) | markoshino |[“Mississippi Burning”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq72ske/) | faulkque |
|[“Den of Thieves”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fqafbdm/) | sup3riorw0n |[“Metamorphosis”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fqanpa0/) | استراحتCarcass |
|[“The Florida Project”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fqaf0g9/) | itsmourningtimeagain |[“Roadhouse”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq6nixm/) | dtsyk |
|[“Sing Street”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq75z3q/) | Stormy8888 |[“Prom Night”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq72yox/) | lc1318 |
|[“Swiss Army Man”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq6e9kz/) |[[14and5]](https://letterboxd.com/14and5/) |[“It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq8za3q/) |[[Izzmond]](https://letterboxd.com/izzmond/) |
|[“Hunt for the Wilderpeople”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq9wndw/) | AryaStark20 |[“The Incredible Shrinking Man”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq81da6/) |[[Carver167]](https://letterboxd.com/carver167/) |
|[“Locke”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq6g2o2/) | not _ _ travis |[“Girl with Hyacinths”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/gh2d5f/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fq8p4it/) |[[AlanMonteros]](https://letterboxd.com/AlanMonteros/) |

پاسخی بگذارید