بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (04/19 / 20-04 / 26/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از بهترین ارسال می کنید [film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید در موردش صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه استفاده کنید ** [**spoiler tags**](https://www.google.com/amp/s/amp.reddit.com/r/puzzles/comments/8vs7c3/please_use_reddits_official_spoiler_tag_format/)**.**

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  پوستر تیزر فیلم "قدیمی" اثر M. Night Shyamalan - امروز فیلمبرداری را آغاز می کند

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB]** | ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web*]** |
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“Portrait of a Lady on Fire”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnxhrw6/) |[[TomCritic]](https://letterboxd.com/tomcritic/) |[“Fallen Angels”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnxstsf/) |[[Matt2993]](https://letterboxd.com/matt2993/) |
|[“The Nightingale”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnw2r2a/) | sweatybeard |[“Roger & Me”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnw3df5/) |[[DanaWoolery]](https://letterboxd.com/dylsixcfoal2/) |
|[“First Reformed”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fo3ulya/) | SpectrumofMidnight |[“Near Dark”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnxb5l0/) |[[CoterEB]](https://letterboxd.com/cotereb/) |
|[“The VVitch”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fny7a6e/) | si1kyjohnston |[“Mishima: A Life in Four Chapters”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnwhol5/) |[[Strackymandias]](https://letterboxd.com/strackymandias/) |
|[“Synedoche, NY”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnvx93p/) |[[WildBear]](https://letterboxd.com/wildbear/) |[“Body Double”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fo2o6sb/) |[[FilMyWatchlist]](https://letterboxd.com/rkeaney/) |
|[“Ratatouille”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnx2dqu/) | KirbStomp24 |[“In the Heat of the Night”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fo47btu/) | Skelemania |
|[“Josie & the Pussycats”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnye3p8/) | جاگ _umiak _roans |[“Munsters, Go Home”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnw2dai/) |[[ManaPop.com*]](http://manapop.com/) |
|[“LOTR: 2 & 3”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnvzcqr/) |[[Olethros]](https://letterboxd.com/olethros/) |[“Sansho the Bailiff”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/g48ixm/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fnw4tlb/) |[[TrentBrooks96]](https://letterboxd.com/trentbrooks96/) |

پاسخی بگذارید