بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کردید چیست؟ (04/05 / 20-04 / 12/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از بهترین ها ارسال می کنید [film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) شما این هفته را تماشا کرده اید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که می خواهید در موردش صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است. **

** 2. لطفا فیلم مورد علاقه خود را از هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3. توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4. همیشه استفاده کنید ** [**spoiler tags**](https://www.google.com/amp/s/amp.reddit.com/r/puzzles/comments/8vs7c3/please_use_reddits_official_spoiler_tag_format/)**.**

مطلب پیشنهادی  من نمی فهمم: چرا فیلم های موفقی همچون Se7en وجود نداشته اند؟

** 5. بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نشان دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

————————————————– ————————————————– ———————————————–

** بهترین ارسالهای هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | * کاربر /[LB/Web*]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB]** |
|: -: |:: -: |: -: |: -: |
|[“Guns Akimbo”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmidgvw/) | Urlach3r |[“The World’s Fastest Indian”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmi7nrg/) | SteakandTrach |
|[“Bloodshot”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmm6yza/) |[[BuddyZarrar*]](https://www.commonsensemedia.org/users/buddyzarrar) |[“Four Weddings & A Funeral”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmm6d9k/) |[[watchesMovie]](https://letterboxd.com/watchesmovie/) |
|[“Emma”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmjd54r/) | Blambliab |[“Pretty Woman”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmlqhzz/) | soundecember |
|[“The Disaster Artist”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmi4vfl/) |[[Remolano]](https://letterboxd.com/remolano/) |[“Running on Empty”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmhylfy/) | SkyDogsGhost |
|[“Logan”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmi6naj/) | GraphiteBlimp69 |[“Come and See”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmi05k6/) |[[EliasSmith]](https://letterboxd.com/eliassmith/) |
|[“Lion”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmjd286/) | kazmaster69 |[“Repo Man”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmiaobk/) |[[SomeWhiteGuy]](https://letterboxd.com/somewhiteguy/) |
|[“The Diving Bell & The Butterfly”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmibn0p/) |[[Jimmy_Olsen]](https://letterboxd.com/jimmy_olsen/) |[“Good Morning”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/fvedwl/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/fmizikg/) |[[MadeOutOfCake]](https://letterboxd.com/madeoutofcake/) |

پاسخی بگذارید