بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (11/08 / 20-11-11 / 15/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) این هفته تماشا کردید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که بخواهید درباره آن صحبت کنید.

{* موضوعات صبح یکشنبه ارسال می شوند. اگر چسبیده نشود ، هنوز در زیر موجود خواهد بود. *}

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است یا خیر. **

** 2 لطفا فیلم مورد علاقه خود را در هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3 توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4 همیشه از تگ های Spoiler استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

مطلب پیشنهادی  چگونه فیلم ها را بهتر می فهمید؟

** 5 بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نمایش دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

** بهترین ارسال های هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]|
|: -: |: -: |: -: |: -: |
|[“Lost Bullet”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbxb8f6/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | CollumMcJJ |[“Beau Travail”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbo2m2s/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | بریتانیا |
|[“Freaks”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbry366/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | فوروارد-ملاس 82[“Boogie Nights”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbu62rm/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | خواهر |
|[“The Rider”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbpf989/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | رسمی |[“Blue Chips”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbwbyih/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[MikeMarsh]](https://letterboxd.com/mikemarsh/) |
|[“Game Night”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbmctsg/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | ChanceVance |[“True Romance”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbq3kxi/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | _Jane _ _ |
|[“Columbus”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbmxlwq/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | اصلی-زمستان 3057 |[“Pretty Woman”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbp95jq/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | ارباب-آلکانزاس |
|[“The Place Beyond the Pines”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbwgbwd/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | Luxluxluxxy |[“The Hit”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbprudu/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | SkyDogsGhost |
|[“Carnage”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbw2fkt/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | neemo9333 |[“Le Samouraï”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gboz1n9/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[zootdingo]](https://letterboxd.com/zootdingo/) |
|[“Moneyball”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbmfa1p/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | شجاع 12 |[“36 Hours”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gboxvm5/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | rutfilthygers |
|[“Jackass Number Two”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gboeipx/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | CFTcommenter |[“Animal Farm”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbsn72w/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | Jokerchyld |
|[“Nobody Knows”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbnlfub/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Hosen]](https://letterboxd.com/hosen/) |[“From Russia with Love”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jqdjjb/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/gbnhc1z/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | craig _hoxton |

پاسخی بگذارید