بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (10/04 / 20-10 / 11/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) این هفته تماشا کردید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که بخواهید درباره آن صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است یا خیر. **

** 2 لطفا فیلم مورد علاقه خود را در هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3 توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4 همیشه از برچسب های Spoiler استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

** 5 بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نمایش دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  FIST OF FEAR، TOUCH OF DEATH - 40 سالگرد تریلر سالگرد - بروس لی ، بهره برداری

** بهترین ارسال های هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web***]|
|: -: |: -: |: -: |: -: |
|[“The Broken Hearts Gallery”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7q28t5/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | Wannabe _G _Cuy |[“Boogie Nights”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7uec40/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | چارلی _ واکس |
|[“The King of Staten Island”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7onxsc/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | laterdude |[“March Comes in Like a Lion”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7p9005/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | AikoDesho |
|[“Just Mercy”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7qq6jg/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Cervantes3]](https://letterboxd.com/cervantes3/) |[“Full Metal Jacket”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7pryxn/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[ManaPop.com*]](http://manapop.com/) |
|[“Ready or Not”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7uu0sc/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | kronje20 |[“Project A”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7prv4w/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | LikeRegularC |
|[“As Above, So Below”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7p0aw5/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | StudBoi69 |[“Local Hero”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7oq29v/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | علت |
|[“Killing Them Softly”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7q309z/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | edgelordjones |[“House”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7phi3g/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3ny) | AskJeevesAny |
|[“Lincoln”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7r7iby/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | زنومورف |[“Witchfinder General”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7otxv9/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[theOgMonster]](https://letterboxd.com/iyare/) |
|[“The Wolfman”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7rluza/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | markstormweather |[“The Haunting”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7pfi0h/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[LordDemaxus]](https://letterboxd.com/lorddemaxus/) |
|[“Sicko”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7p7ga3/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3c | | هیپوکندریا) |[“Psycho”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7tj6wi/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=ier) | mysteryofthefier3 |
|[“Lost in Translation”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7q6u2d/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | The NiceTnet |[“Tokyo Twilight”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/j4zsqk/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g7p6swp/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Trent Brooks]](https://letterboxd.com/trentbrooks96/) |

پاسخی بگذارید