بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (04/25 / 21-05 / 02/21)

روش کار این است که شما یک بررسی از [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) این هفته تماشا کردید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که بخواهید درباره آن صحبت کنید.

{** یادآوری: ** * تاپیک ها صبح یکشنبه ارسال می شوند. اگر پین نشده باشد ، هنوز در زیر موجود خواهد بود. *}

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است یا خیر. **

** 2 لطفا فیلم مورد علاقه خود را در هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3 توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4 همیشه از برچسب های Spoiler استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

مطلب پیشنهادی  امتیازات Labrinth 'مالکوم و ماری' سام لوینسون

** 5 بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نمایش دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

** بهترین ارسال های هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web***]|
|: -: |: -: |: -: |: -: |
|[“Pieces of a Woman”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvu3289) |[[Couchmonger]](https://letterboxd.com/couchmonger/) |[“The Wrong Trousers”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvv0e0y) | JanVesely24 |
|[“Let Him Go”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvtw8np) | StudBoi69 |[“True Romance”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvvoh4a) | bcjc78 |
|[“Greener Grass”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvtmom5) |[[mikeyfresh]](https://letterboxd.com/mikeyfresh/) |[“My Cousin Vinny”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvu2rbr) |[[0phicleide]](https://letterboxd.com/0phicleide/) |
|[“Jallikattu”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvwk1gm) |[[RBezar]](https://letterboxd.com/rbezar/) |[“Aliens”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvtpkq0) | تجهیزات_باستانی191 |
|[“Kung Fu Panda 3”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvu1z7b) | منوی هدف 3158 |[“Raging Bull”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gw2ksw0) | MikoChriessman19 |
|[“Monsieur Lazhar”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvu3ryq) | Qiviuq |[“Breathless”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvtldq6) | ayubnor |
|[“Memories of Murder”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvtrk1r) |[[MerryJaguire4496]](https://letterboxd.com/merryjaguar4496/) |[“Notorious”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvu84cs) |[[SethETaylor.com*]](http://www.sethetaylor.com) |
|[“Mulan”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvue7z0) | گدازه_معقول |[“Metropolis”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/my9fi6/comment/gvtzbe2) | K1llswitch93 |

پاسخی بگذارید