بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (01/03 / 21-01 / 10/21 01)

روش کار این است که شما یک بررسی از [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) این هفته تماشا کردید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که بخواهید درباره آن صحبت کنید.

{* موضوعات در روزهای یکشنبه صبح ارسال می شوند. اگر چسبیده نشود ، هنوز در زیر موجود خواهد بود. *}

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است یا خیر. **

** 2 لطفا فیلم مورد علاقه خود را در هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3 توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4 همیشه از برچسب های Spoiler استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

** 5 بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نمایش دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  "گرینلند" جرارد باتلر (2020) بسیار شبیه فیلم علمی تخیلی اسپانیا "قبل از سقوط" (2008): گرینلند (2020) VS. Before the Fall (2008)

** بهترین ارسال های هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LB/Web***]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd]** |
|: -: |: -: |: -: |: -: |
|[“Soul”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/giasqxl) | [[_SIDDHARTH _]](https://letterboxd.com/_siddharth_/) |[“Event Horizon”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi2l6ag) | DrunkHusky666 |
|[“Wonder Woman 1984”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi5qeo0) | Choutomahte |[“Nixon”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/ghyr6bh) | Akram323 |
|[“The Current War”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/ghyphba) | craig_hoxton |[“When Harry Met Sally”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/ghyz36k) |[[TWillis04]](https://letterboxd.com/twillis04/) |
|[“Sink or Swim”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi60o8i) | JoLeRigolo |[“The Blob”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi7gsay) |[[ShyDog]](https://letterboxd.com/ShyDog/) |
|[“Lost in London”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi54r83) |[[KeepYourIman]](https://letterboxd.com/keepyouriman/) |[“Akira”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi16v4b) | danceswithronin |
|[“Masaan”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gil332t) |[[nehanairr, WP*]](https://nehanairr.wordpress.com) |[“Close Encounters of the Third Kind”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi0j7cm) | slardybartfast8 |
|[“Wild”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/ghzwoit) |[[FTWynn]](https://letterboxd.com/ftwynn/) |[“The Wild Bunch”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi4pnfg) |[[Reinaldo_14]](https://letterboxd.com/Reinaldo_14/) |
|[“The Fighter”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi1k29v) | JanVesely24 |[“High and Low”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/ghysbdj) |[[mikeyfresh]](https://letterboxd.com/mikeyfresh/) |
|[“Harold & Kumar Go to White Castle”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/ghzgeqg) | sourtooth3 |[“The Apartment”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi04lt9) |[[Wildbear]](https://letterboxd.com/wildbear/) |
|[“Versus”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gi289i0) | TrueSaiyanGod |[“Stalag 17”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kpmg05/comment/gilnsa6) | brettmgreene |

پاسخی بگذارید