بهترین فیلمی که هفته گذشته تماشا کرده اید کدام است؟ (09/06 / 20-09 / 13/20)

روش کار این است که شما یک بررسی از [best film](https://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/05/Movie-night-ticket-clipart-2.jpg) این هفته تماشا کردید. این می تواند هر نسخه جدید یا قدیمی باشد که بخواهید درباره آن صحبت کنید.

** در اینجا چند قانون آورده شده است: **

** 1 بررسی کنید که آیا فیلم مورد علاقه هفته گذشته شما قبلاً ارسال شده است یا خیر. **

** 2 لطفا فیلم مورد علاقه خود را در هفته گذشته ارسال کنید. **

** 3 توضیح دهید که چرا از فیلم خود لذت بردید. **

** 4 همیشه از تگ های Spoiler استفاده کنید: ** [**[Instructions]**](https://imgur.com/a/4kUk33C)

** 5 بهترین ارسال ها می توانند ** خود را نمایش دهند [**[Letterboxd Accts]**](https://letterboxd.com/) ** هفته بعد. **

مطلب پیشنهادی  فیلم ویکتور تسوئی باعث اختلاف در مورد حقوق پیش از جشنواره فیلم ورشو می شود

** بهترین ارسال های هفته گذشته: **

| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]| ** فیلم ** | ** کاربر / [LBxd**]|
|: -: |: – -: |: -: |: -: |
|[“I’m Thinking of Ending Things”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4ered6/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | KuyaGTFO |[“Memento”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4ahr0z/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | ZeVenemousViper |
|[“Tenet”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g494ujf/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | Thebraintickler |[“La Haine”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48fky3/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[HardcoreHenkie]](https://letterboxd.com/hardcorehenkie/) |
|[“Feels Good Man”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4eic5r/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | JohnGillnitz |[“Species”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4dtf90/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[dannymalt]](https://letterboxd.com/dannymalt/) |
|[“Weathering with You”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4a7cj6/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | T00Bytoon |[“The Hunt for Red October”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48t6ns/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | hghlnder72 |
|[“Get Duked!”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48i9dj/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | 3 _Styx |[“Mississippi Burning”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g492xcp/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | LWrayBay |
|[“Rabid Dogs”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g49lom8/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | urlach3r |[“Hoosiers”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g498b97/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | jsl19 |
|[“The Dressmaker”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48f4sy/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[LadySynth]](https://letterboxd.com/balconyparty/) |[“The Company of Wolves”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48hx9e/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | CinephileLGBT |
|[“The Admiral: Roaring Currents”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48rt3b/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Aaden_Grey]](https://letterboxd.com/aaden_grey/) |[“The Texas Chainsaw Massacre”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4906ex/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[thiccdaddy]](https://letterboxd.com/thiccdaddy/) |
|[“Far From Heaven”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g4b2mxs/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | russellamcleodod |[“Cabaret”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g49puvu/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | MBAMBA3 |
|[“Dinner Rush”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g49aczs/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) | javo78 |[“Some Like It Hot”](https://www.reddit.com/r/movies/comments/inmwtu/what_is_the_best_film_you_watched_last_week/g48pr6g/؟utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3) |[[Wildbear]](https://letterboxd.com/wildbear/) |

پاسخی بگذارید