بهترین اجرای جیم کری

خوب ، من فقط “مرد روی ماه” را تماشا کردم و با عملکرد کری غافل شدم.
من “نمایش ترومن” ، “تابش آفتاب ابدی …” او را تماشا کرده ام ، اما بهترین عملکرد او در MOTM است!
لعنتی !! نمی توانم باور کنم ، او حتی برای این اجرا نامزد اسکار نشد.
احساس کردم عملکرد او در این فیلم بهتر از بازی های برنده اسکار لوتا است

مطلب پیشنهادی  سام پکینپا

نظر شما در مورد این فیلم چیست؟

پاسخی بگذارید