بن افلک در مورد فیلم بعد از همه گیری فیلم میان بودجه: “این کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود”؛ بن افلک فکر می کند که تئاترها تمرکز زیادی روی فیلم های بزرگ IP مانند انتقام جویان و زن شگفت انگیز بعد از همه گیر شدن دارند

بن افلک در مورد فیلم بعد از همه گیری فیلم میان بودجه: “این کار بسیار بسیار دشواری خواهد بود”؛ بن افلک فکر می کند که تئاترها تمرکز زیادی روی فیلم های بزرگ IP مانند انتقام جویان و زن شگفت انگیز بعد از همه گیر شدن دارند

مطلب پیشنهادی  من سعی داشتم جای خالی هر قاب نقاشی را پر کنم و یک کانال شگفت انگیز پیدا کردم

پاسخی بگذارید