بنابراین چه زمانی ما در حال دریافت هیجان / وحشت روانشناختی قرنطینه ای هستیم که همه گیر است؟

برخی از آری استر ، رابرت Eggers ، دیوید لینچ گه. مطمئناً کسی باید از قبل روی آن کار کند ، شاید یادداشت را از دست داده باشم. کل این شرایط برای ژانر وحشت بسیار پتانسیل دارد و من منتظر شنیدن اخباری از چیزی بوده ام ، اما تا آنجایی که می دانم هنوز چیزی وجود ندارد؟ به هر حال ، اگر فرصتی پیش بیاید ، چگونه داستان بالقوه ای می نویسید؟

مطلب پیشنهادی  چادویک بوسمن که توسط رابرت داونی جونیور ، دان چیدل در جریان جوایز ویژه فیلم و تلویزیون MTV مورد احترام قرار گرفت

پاسخی بگذارید