بله مرد (2008) زندگی من را تغییر داد.

من در حوالی سال 2014 با زندگی خودم در وضعیت خوبی نبودم. من بسیار متکبر بودم و مسائل اضطرابی اجتماعی زیادی داشتم که مانع توانایی و تمایل من برای بیرون رفتن و انجام کارها شدم. من بله مرد را تماشا کردم و به شدت الهام بخش این بود که خودم را آنجا بگذارم. من شروع به حلق آویز کردن با همکاران در نوار محلی کردم که این شرکت برای نعمت کار می کند. من شروع به تلاش چیزهای جدید کردم و در واقع می گویم بله به دعوتهای مهمانی و سایر فعالیتها. من نوعی پروانه اجتماعی شدم. من هنوز با مشکلات و ترس های اجتماعی روبرو هستم اما اکنون به مراتب بیشتر مایل به تشکر از Yes Man هستم. این واقعاً به یک مشکل بسیار واقعی که با خودم داشتم لمس کرد و من ممنونم. آیا فیلم خاصی وجود دارد که در زندگی شما تأثیر داشته باشد؟

مطلب پیشنهادی  برای پیدا کردن یک فیلم دهه 80 به کمک نیاز دارم

پاسخی بگذارید