بعد از خاموش کردن موقت Cineworld & Regal ، تئاترهای AMC همچنان باز خواهند ماند

بعد از خاموش کردن موقت Cineworld & Regal ، تئاترهای AMC همچنان باز خواهند ماند

مطلب پیشنهادی  HBO Max برای معرفی مجدد "رفته با باد" با یک معرفی جدید ویژه توسط دانشمند بلک ژاکلین استوارت - او "مقدمه ای را ارائه می دهد که فیلم را در متن های مختلف تاریخی خود قرار دهد".

پاسخی بگذارید