بروس ویلیس با بازی در اکشن Pic ie American Siege ’برای استودیوی آرکانا ، BondIt Media Capital – یک مرد باید باند سارقان را پس از گرفتن گروگان گیری از یک پزشک ثروتمند ، بردارد.

بروس ویلیس با بازی در اکشن Pic ie American Siege ’برای استودیوی آرکانا ، BondIt Media Capital – یک مرد باید باند سارقان را پس از گرفتن گروگان گیری از یک پزشک ثروتمند ، بردارد.

مطلب پیشنهادی  فیلم هایی که تبه کار توسط یک شخصیت ثانویه شکست / کشته می شود؟

پاسخی بگذارید