برخی دیگر از هیجان های جاسوسی / مشخصات فنی پس از سال 2001 مانند Zero Dark Thirty، Sicario، American Sniper چیست؟

قطعاً چند مورد دیگر مانند این وجود دارد – فیلم های اکشن یا مهیج که شامل برخی از سطح اطلاعات طبقه بندی شده ، عینک دید در شب و / یا هواپیماهای بدون سرنشین است. مواردی که من لیست کردم قطعاً اکشن سنگین هستند ، اما فکر نمی کنم این یک نیاز باشد. به اعتقاد من اکثر یا اکثر آنها به دلایل مشخص تاریخ انتشار در سال 2001 را دارند.

مطلب پیشنهادی  فیلم های مشابه "هولوگرام برای پادشاه" چیست؟

چه فیلم های دیگری را می توانید در این ژانر متا بگنجانید؟

پاسخی بگذارید