برخی از صحنه های فیلم که باعث خندیدن شما می شود بسیار دردناک است؟

نمونه هایی برای من:

* چیزی در مورد مری وجود دارد – صحنه ژل مو (نام آوردهای: صحنه فرانک و لوبیا ، صحنه سستی از بدن)
* Team America World Police – صحنه عشق عروسکی (با افتخار :: صحنه اکشن مصر ، صحنه puking)
* زندگی برایان – بیگوس دیکوس (نام آوران: صحنه سنگسار ، صحنه درس لاتین)
* فیلم 43 – اسکیت باز با هیو جکمن و کیت وینسلت (می دانم همه دوست دارند در این فیلم حرف بزنند اما از تماشای این صحنه چشمانم اشک ریخته بود).

مطلب پیشنهادی  بحث رسمی - روح [SPOILERS]

شخص دیگری دارید؟ واقعاً احساس نیاز به تماشای چیزی خنده دار می کنید.

ویرایش: به هیچ وجه نمی توانید به همه پاسخ دهید بنابراین از همه توصیه های عالی شما متشکرم. مطمئناً طی چند روز آینده همه این موارد را بررسی خواهم کرد!

پاسخی بگذارید