برخی از بهترین و بزرگترین ستارگان و کارگردانان سینمای مدرن هر کشور کدامند؟

من می خواهم برخی از فیلم ها را از کشورهایی ببینم که به ندرت فیلم می بینم ، اما به جای اینکه فقط توصیه های فیلم خاصی را بخواهم بخواهم به برخی کارگردان ها و کارهای بازیگر شیرجه بزنم.
بنابراین برخی از بهترین و بزرگترین ستارگان و کارگردانان فیلم کشورهای مختلف چیست؟
ایالات متحده آشکار است. بنابراین بیشتر به کشورهایی مانند آلمان ، کشورهای اسکاندیناوی ، استرالیا و غیره علاقه مندم.
بیایید با افرادی که هنوز کار می کنند ، چوب گیریم.

مطلب پیشنهادی  Baby Day Day Out بهترین احساس خوب من بعد از یک روز بد است

پاسخی بگذارید