برای پیدا کردن یک فیلم B به کمک نیاز دارید ، لطفا راهنمایی کنید

بازیگر اصلی یک پسر زنجبیل است ، من فکر می کنم او انگلیسی است ، او بخشی از بدن یا چیز دیگری را پیدا می کند و آن را در فریزر خود قرار می دهد. در پایان بهبود می یابد و به بیگانه ای تبدیل می شود که شبیه زنومورف است. این شروع به کشتن افرادی می کند که بازیگر اصلی آنها را دوست ندارد ، من فکر می کنم این کار با یک بدهکار آغاز شد که دائما او را صدا می کرد. سپس بیگانه فقط شروع به کشتن هرکسی می کند که بازیگر را دیوانه می کند

مطلب پیشنهادی  Final Cut: ساخت و Unmaking دروازه بهشت ​​- مستندی درباره فیلمی که هنرمندان متحد را نابود کرد

پاسخی بگذارید