برای پیدا کردن یک فیلم کمک کنید

سلام ، من فکر می کنم دنبال یک فیلم کمدی هستم که جایی حدود 2010 تا 2016 منتشر شده باشد. این فیلم در مورد چند دوست است که با سقوط بشقاب پرنده روبرو می شوند و سپس آنها می روند تا نگاه بهتری داشته باشند و هر یک از آنها با قطعه ای از فناوری بیگانه گیر می کنند. من فقط همین را می دانم از آنجا که من فقط ابتدای کار را دیده ام و هرگز نتوانسته ام فیلم را تمام کنم. از همه کمک ها قدردانی می شود ، من روش های مختلفی را برای یافتن آن امتحان کردم اما فایده ای نداشت.

مطلب پیشنهادی  وقتی شورشی بدون علت کارگردان نیکلاس ری فیلم دانشجویی ساخت ... در 61 سالگی

پاسخی بگذارید