برای هیولا فیلم ترسناک کلیک می کنید؟

من به تازگی تماشای Quiet Place را تمام کردم و (گذشته از سوالات زیادی که درباره بقیه فیلم ها دارم) این سوال را برای من ایجاد تعجب کرد که چرا صدای کلیک موجودات ایجاد شده در بسیاری از ویژگی های موجودات مورد استفاده قرار گرفته است. فکر می کنم حداقل از Predator بوده است. آیا نمونه صوتی است که مانند درب زنگ زده یا صداهای رنده فلزی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد؟ آیا فقط به این دلیل عجیب به نظر می رسد؟ در این مرحله مانند من فریاد ویلهلم است.

مطلب پیشنهادی  ‘The Painter And The Thief’: NEON، StudioCanal & Blueprint Team for Narrative Remake Of Docu

پاسخی بگذارید