برای دومین هفته در حال اجرا ، استودیو غیبلی فیلم ها سه امتیاز برتر را در Boxbox Office ژاپن به دست می آورند

برای دومین هفته در حال اجرا ، استودیو غیبلی فیلم ها سه امتیاز برتر را در Boxbox Office ژاپن به دست می آورند

مطلب پیشنهادی  حالا که چند سال روی آن نشسته اند ، مردم درباره خرچنگ چه فکر می کنند.

پاسخی بگذارید