برای تبلیغ فیلم 2015 “جاسوسی” ، وب سایتی به نام FaceOffMachine.com وجود داشت که در واقع می توانید نسخه ای دقیق از صورت جیسون استاتهام را به صورت سه بعدی چاپ کنید.

برای تبلیغ فیلم 2015 “جاسوسی” ، وب سایتی به نام FaceOffMachine.com وجود داشت که در واقع می توانید نسخه ای دقیق از صورت جیسون استاتهام را به صورت سه بعدی چاپ کنید.

مطلب پیشنهادی  Baby Day Day Out بهترین احساس خوب من بعد از یک روز بد است

پاسخی بگذارید