برای اولین بار از اولین بچگانه سه گانه Pirates of the Caribbean (1-3) را دوباره بچرخانید. و آنها به همان اندازه خوب بودند که من آنها را به یاد می آورم.

من انتظار دارم که آنها صاف باشند ، با فرض اینکه آنها از زمان انتشار اولیه سنشان پیر نشده اند و با توجه به رتبه بندی پایین RT در دو دوم. اما جذابیت ، شوخ طبعی و شخصیت زیادی در هر سه وجود دارد ، و آنها واقعاً همه را به طور متوالی رضایت بخش می کنند. اندیشه ها؟

مطلب پیشنهادی  31 برای 31: نوار مخلوط هالووین شما

روان من قصد ندارم برای دو فیلم پیگیری زحمت بکشم – آنها توسط شخص دیگری کارگردانی شده اند و به نظر می رسد که در گروه دنباله های مستقیم به DVD با پری دریایی کوچک 2 و شیار جدید Kronk و غیره تعلق دارند.

پاسخی بگذارید