بحث رسمی Megathread (موعود / Wolfwalkers / بگذارید همه آنها صحبت کنند / آسمان نیمه شب / تبر کوچک: الکس ویتل)

[The Prom](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kcpk6b/official_discussion_the_prom_spoilers/؟)

[Wolfwalkers](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kcpmno/official_discussion_wolfwalkers_spoilers/؟)

[Let Them All Talk](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kcpovo/official_discussion_let_them_all_talk_spoilers/؟)

[The Midnight Sky](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kcprar/official_discussion_midnight_sky_spoilers/؟)

[Small Axe: Alex Wheatle](https://www.reddit.com/r/movies/comments/kcptp8/official_discussion_small_axe_wheatle/؟)

مطلب پیشنهادی  آیا بازیگران ابرقهرمانی قرار است از فرم خارج شوند؟

پاسخی بگذارید