بحث رسمی Megathread (شیطان تمام وقت / Antebellum / The Nest)

[The Devil All the Time](https://www.reddit.com/r/movies/comments/iu19h6/ بحث_رسمی_شعل_همه_زمان /؟sort=new)

[Antebellum](https://www.reddit.com/r/movies/comments/ivk4z0/official_discussion_antebellum_spoilers/)

[The Nest](https://www.reddit.com/r/movies/comments/ivk8a9/ بحث_رسانه_نخستین_شکننده ها /؟)

مطلب پیشنهادی  بچه ها چگونه در مورد فیلم ها با دوستان بحث می کنند؟

پاسخی بگذارید