بحث رسمی Megathread (دادگاه شیکاگو 7 / عشق و هیولا / جنگ با پدر بزرگ / گل زرد / گرگ برف توخالی / آرمانشهر آمریکایی)

[The Trial of the Chicago 7](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jcmq8s/official_discussion_the_trial_chicago_7/)

[Love and Monsters](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jcmsvw/official_discussion_love_and_ monsters_spoilers/)

[The War With Grandpa](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jcmuz5/ بحث_رسمی_جنگ_با_پسرهای_بزرگ /)

[Yellow Rose](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jcmxd5/official_discussion_yellow_rose_spoilers/)

[The Wolf of Snow Hollow](https://www.reddit.com/r/movies/comments/jcmz8u/official_discussion_the_wolf_s Snow_hollow/)

آرمانشهر آمریکایی (یکشنبه آینده)

مطلب پیشنهادی  تریلر Resident Evil: Infinite Darkness Teaser - Netflix

پاسخی بگذارید