بحث رسمی Megathread (ترشی آمریکایی / او فردا می میرد / جمع آوری مالیات / منتظر باربارانی ها)

[An American Pickle](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i5csmq/official_discussion_an_american_pickle_spoilers/)

[She Dies Tomorrow](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i5cvn0/official_discussion_she_dies_tomorrow_spoilers/)

[The Tax Collector](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i5czxw/official_discussion_the_tax_collector_spoilers/)

[Waiting for the Barbarians](https://www.reddit.com/r/movies/comments/i5d39s/official_discussion_waiting_for_the_barbarian/)

سایر مباحث رسمی دیگر را می توانید در / r / diskutarchive پیدا کنید

مطلب پیشنهادی  بیلی وایلدر درباره آینده فیلم ها صحبت می کند (1986)

پاسخی بگذارید