با شروع فیلمبرداری با Dafoe ، Kidman و Björk ، فیلم های ‘Northman’ رابرت Eggers آشکار شد

با شروع فیلمبرداری با Dafoe ، Kidman و Björk ، های ‘Northman’ رابرت Eggers آشکار شد

مطلب پیشنهادی  آیا می توانیم در مورد چگونگی بهترین فیلم گرگینه 30 سال گذشته ماه بد (1996) صحبت کنیم؟

پاسخی بگذارید