با تماشای جونو به عنوان 14 سال ، طبیعتاً زندگی من را با جونو مقایسه کردم. با تماشای دوباره آن در 26 سالگی ، زندگی من را با ونسا مقایسه می کنم که یک تجربه احساسی کاملاً متفاوت را ایجاد می کند.

وقتی 14 ساله بودم مثل وای! من تازه دبیرستان را شروع می کنم. من قطعاً باردار نخواهم شد. و صادقانه فکر می کردم هرگز نگران نقش ونسا نباشم زیرا فکر می کردم تا الان با بچه ها ازدواج خواهم کرد (26). من دیشب دوباره دوباره آن را تماشا کردم و باعث شد احساس ناراحتی و استرس داشته باشم به عنوان کسی که در رابطه نیمه جدی با کسی است که بچه ها نمی خواهد و ممکن است فرد برای همیشه من نباشد.

مطلب پیشنهادی  برخی از نمادین ترین پوسترهای فیلم تاکنون به نظر شما ساخته شده اند؟

پاسخی بگذارید