با اشتیاق از فیلمی نام ببرید که از آن متنفرید

این باید جالب باشد فیلمی را که از آن متنفرید ، نه به سادگی فیلمی که از آن بدتان می آید یا آن را بد می دانید ، نامگذاری کنید ، که نمی توانید آن را تحمل کنید. این می تواند هر فیلمی باشد به هر دلایل دلخواهی که دوست دارید. اگر می خواهید ، می توانید توضیح دهید که چرا از این فیلم متنفر هستید.

مطلب پیشنهادی  تریلر سیاه و سفید انگل

به عنوان مثال ، من از فیلم Disaster Movie متنفرم به این دلیل که فیلم های جعلی را در دهه 2000 از بین برد. همچنین برای سطحی که هرگز فکر نمی کردم امکان پذیر نیست. با این کار لذت ببرید چون همه چیز برای سرگرمی است!

پاسخی بگذارید