با آن پزشک جادوگر از نمایش کودک چه خبر بود؟ (1988)

چندی پیش بود که برای اولین بار فیلم اصلی “بازی کودک” را دیدم. خیلی خوب ، اما چرا پزشک جادوگر در وهله اول به طلسم چاکی داد؟ من می دانم که چوکی برنامه های خود را به آن مرد نگفت ، اما فکر می کنید او نسبت به مردی که از او سؤال می کند آیا راهی برای “تقلب مرگ” دارد ، کمی تردید تر خواهد بود.

مطلب پیشنهادی  برخی از بهترین و بزرگترین ستارگان و کارگردانان سینمای مدرن هر کشور کدامند؟

پاسخی بگذارید