بازی تونی کولت در فیلم I’m Thinking of Ending Things بیشتر باید مورد تقدیر قرار گیرد!

او قطعاً با بازیگری خود شایسته نامزدی بازیگر مکمل زن است. همه بازیگران کار بزرگی انجام دادند اما من نمی توانستم نگاه او را از او دور کنم. از خنده گرفته تا نگاه های ناخوشایند او ، او شخصیت را کاملاً به نمایش می گذارد. از نظر من ، این نسخه کوتاه و زنانه بازی Joaquin Phoenix در مورد Joker بود.

مطلب پیشنهادی  فکر می کنید چه زمانی واقعیت همه گیر جدید به عنوان "واقعیت پیش فرض" در فیلم های هالیوود شناخته شود؟ آیا خواهیم دید که فیلم های منظمی در دنیای پس از COVID در حال وقوع هستند ، جایی که افراد اضافی تصادفی ماسک می پوشند ، برخی از مکان ها بسته هستند ، اما داستان فیلم نیست ، بلکه فقط "صحنه" است؟

پاسخی بگذارید