بازیگر شخصیت بروس کربی در 95 سالگی درگذشت.

بازیگران و بازیگران شخصیت ها قهرمانان نادیده گرفته شده فیلم ها و تلویزیون هستند. این آقا (برونو جیووانی کویداکیولو) احتمالاً در چند نمایش یا فیلم تماشا کرده است. 144 اعتبار در IMDB ، بیشتر تلویزیون ، اما فیلم هایی از جمله: Catch-22 ، The Muppet Movie ، Stand by Me ، Throw Mama from the Train ، Crash … همچنین پدر برونو کربی.

مطلب پیشنهادی  آیا منبع خوبی برای زیرنویس همه فیلم ها می دانید؟

پاسخی بگذارید