بازنگری فیلم های کودکانه – یک سوال

آیا فیلمی وجود دارد که شما واقعاً دغدغه تماشای دوباره آن را داشته باشید ، از ترس اینکه حیرت و حیرت اولین باری که آن را در کودکی / خود جوان خود تماشا کرده اید تحمل نکند؟ برای من این یک فیلم مانند Face / Off است – تعجب می کنم که آیا هنوز هم ماندگار است یا خاطرات من از آن بهتر از تماشای دوباره است

مطلب پیشنهادی  آیا کسی فیلم های بلند را از روز گذشته به یاد می آورد (درگذشت 1995)؟ این موسیقی حماسی دارد و یک حلقه فیلم را با تمام فیلم های برجسته دنبال می کند که گویی یک چرخ دستی است

پاسخی بگذارید