این پروفایل Charlie Kaufman تغییر کرده است

این پروفایل Charlie Kaufman تغییر کرده است

مطلب پیشنهادی  وارن بیتی ، کیم نواک ، کوکائین را رد می کند: الیور استون اولین فصل اسکار خود را به یاد می آورد

پاسخی بگذارید