این بازیگر زن کیست؟

[https://imgur.com/a/O8L9pct](https://imgur.com/a/O8L9pct)

او در مارک 15m35s فیلم “I Feel Pretty” با بازی Amy Schumer در سال 2018 ظاهر می شود [https://www.imdb.com/title/tt6791096/](https://www.imdb.com/title/tt6791096/).

من بازیگران کامل نمایش را بررسی کردم و نمی توانم او را پیدا کنم. نمی دانم به او اعتبار ندهند یا من نادیده گرفته ام. قبلاً او را جایی دیده ام اما یادم نمی آید کجا.

مطلب پیشنهادی  فکر می کنید دان چه رتبه ای خواهد داشت؟

پاسخی بگذارید